چیلر جذبی

قبل از آنکه بدانید چیلر جذبی چیست و چگونه حرارت را از بخشی به بخش دیگر منتقل می نماید باید اجزای سازنده چیلر جذبی را بدانید، چیلر جذبی دارای 4 جزء می باشد که به نام های زیر هستند:
اواپراتور
ابزوربر یا جاذب
ژنراتور
کندانسور
وظیفه اوپراتور: سرد کردن آبی است که برای سرد کردن برای مصارف سرمایشی خانگی و یا صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
وظیفه ابزوربر یا جاذب: نگهداری فشار اوپراتور در حالت خلا است که این وظفه را با جذب بخار مبرد تبخیره شده در اوپراتور انجام می دهد.
ژنراتور: غلیظ کرذن محلول لیتیوم بروماید به حات غلظت اولیه اش را دارد.
کندانسور: بخار مبرد یا بخار آبی که از ژنراتور آزاد می شود را به مایع ( آب مقطر) تبدیل نماید.

نمایش یک نتیجه